Gói xét nghiệm
Chọn gói xét nghiệm phù hợp để bảo vệ sức khỏe
Bộ lọc
NIPT triSure 3 (khảo sát 04 bất thường)

Sàng lọc dị tật bẩm sinh không xâm lấn NIPT

GEN SOLUTION LAB

NIPT triSure 9.5 (khảo sát 06 bất thường)

Sàng lọc dị tật bẩm sinh không xâm lấn NIPT

GEN SOLUTION LAB

NIPT triSure (khảo sát 24 bất thường)

Sàng lọc dị tật bẩm sinh không xâm lấn NIPT

GEN SOLUTION LAB

NIPT triSure Procare (xét nghiệm toàn diện 3 trong 1)

Sàng lọc dị tật bẩm sinh không xâm lấn NIPT

GEN SOLUTION LAB

NIPT triSure First (khảo sát 03 NST bất thường)

Sàng lọc dị tật bẩm sinh không xâm lấn NIPT

GEN SOLUTION LAB